P.NIJS Erfgoed Aannemer, gebouwen die meesterlijk vakmanschap vereisen, uitzonderlijk patrimonium, restauratie en conservatie, dakwerk, metselwerk, schrijnwerk.

Gevaar door onoordeelkundige restauratie

P.NIJS Erfgoed Aannemer, gebouwen die meesterlijk vakmanschap vereisen, uitzonderlijk patrimonium, restauratie en conservatie, dakwerk, metselwerk, schrijnwerk.

Gent Groot Begijnhof kerk dakwerk

De restauratiewerken aan de westgevel Parochiekerk Sint-Gerardus Majella zijn volop in uitvoering. onze vakmannen verwijderen met de nodige voorzichtigheid de harde cementvoegen. Jammer genoeg stellen we vast dat er bij de vorige herstellingswerken onoordeelkundig te werk werd gegaan. De verweerde bakstenen werden niet verwijderd maar voorzien van dunne steenstrips. De samenhang tussen baksteen, metselmortel en voegmortel kan daardoor niet op een correcte wijze verlopen en dit leidt tot extra achterliggende schade. We stellen ook vast dat verschillende van deze steenstrips zijn losgekomen, wat een gevaar betekent voor de openbare veiligheid. Als onze vakmannen het voegwerk hebben verwijderd zal de toestand van het gevelmetselwerk opnieuw worden nagezien door het bouwteam.

Xavier Nijs
gedelegeerd bestuurder P.NIJS