Claude Nijs erfgoed aannemer vakgroep restauratie conservatie P.NIJS

Over erfgoed, vakmanschap en passie

P.NIJS Erfgoed Aannemer, gebouwen die meesterlijk vakmanschap vereisen, uitzonderlijk patrimonium, restauratie en conservatie, dakwerk, metselwerk, schrijnwerk.

Over erfgoed, vakmanschap en passie

Een interview met Claude Nijs, afgenomen door Steven Imschoot en verschenen in 'De Oost-Vlaamse Aannemer' (editie 2021 2de kwartaal ) waarin Claude het heeft over het jubileum van P.NIJS en 100 jaar bouwactiviteit, over de vakgroep Erfgoedrestauratie, over erfgoed, vakmanschap, de opdrogende instroom van jongeren in de bouw en passie.

Een fragment:

Waarom moeten we eigenlijk nog restaureren?

‘Erf­goed is een materiële getuige van het verleden, en dat maak reflectie mogelijk. Erfgoed is ook onderdeel van onze cultuur en identiteit. We moeten erfgoed dus als een collectieve ‘eigendom’ beschouwen. We zijn het dan ook aan onszelf verplicht om die materiële rijkdom te beschermen, te conserveren en restaureren. Bovendien zorgen deze inspanningen voor een aantrekkelijke omgeving om in te leven en te beleven, én ze zorgen ook voor een niet te onder­schatten financiële return, via de bouw uiteraard maar ook in handel en toerisme. Dat we moéten restaureren is volgens mij dus een evidentie. Daarnaast getuigen ze ook van vakmanschap en creativiteit. Ze zijn bewijzen van uitvoeringsmethoden waarover we stilaan de kennis kwijt geraken. Om al deze redenen moeten we ons erfgoed koesteren.’

Lees het volledige interview via de link: https://indd.adobe.com/view/f07cd4d9-d781-476e-8d3d-69394b566048