AV Vakgroep Erfgoedrestauratie Brussel juni 2021

AV Vakgroep Erfgoedrestauratie Brussel juni 2021

Iedereen van harte welkom,

Je vous souhaites a tous la bienvenu à notre première Assemble Générale physiquement

Waarom is er een nationale vakgroep erfgoedrestauratie nodig?

Dans le vast monde de la construction nous sommes peu.

Maar verenigd in ons engagement hebben we een luidere stem.

Le patrimoine est toujours menacé, toujours en danger.

Om erfgoed de waardering te laten krijgen die het verdiend

moeten we het kenbaar maken aan de brede bevolking,

erfgoed moet beleefd worden om het te laten leven.

Il faut sentir et savourer notre patrimoine pour apprécier la valeur.

Mais ce n’est pas seulement le patrimoine immobilier

qui est en danger par le déclin, ou pire, la disparation,

également nos connaissance, compétences et savoir-faire sont menacés.

Ik spreek inderdaad niet enkel over het onroerend erfgoed maar ook over ons vakmanschap.

Wij, als aannemers,  moeten waken over dat vakmanschap en zorgen dat de ketting van overdracht van kennis en kunde tussen mensen en generaties verbonden blijft.

Om al die redenen is er nood aan een nationale vakgroep erfgoedrestauratie.

Avec les professionelles restaurations Patrimoine du FABA nous tendrons la main à toutes les entités qui sont aussi comme nous passionnés par notre patrinmoine.

Voor deze eerste plechtige fysieke Algemene Vergadering in deze unieke locatie, heeft onze vakgroep erfgoedrestauratie ook twee sprekers uitgenodigd.

Meester Stefan Sablon  (expert procédure fiscale et associé fondateur du Cabinet Dumon, Sablon & Vanheeswijck à Bruxelles) zal ons straks een overzicht brengen van de bestaande fiscale  federale en gewestelijke gunstmaatregelen met betrekking tot erfgoed.

Maar eerst geef ik het woord aan ereprofessor Linda Van Santvoort (docteur en l’histoire de l’art et l’histoire architecturale), bij wie ik het genoegen heb gehad college te kunnen volgen aan de Universiteit Gent. Gedurende twaalf jaar, van 2000 tot 2012 was professor Van Santvoort ook ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Zij zal ons toespreken over de maatschappelijke meerwaarde van onroerend erfgoed.

 

Mesdames, messieurs , je vous souhaite une Assemblée Générale passionnante.

Aan alle aanwezigen, dank voor uw toewijding aan ons erfgoed.